De Wet van Hofstadter

planning=

De wet van Hofstadter, uitgewerkt door Douglas Hofstadter, luidt als volgt:
"alles duurt langer dan je denkt, zelfs als je rekening houdt met de wet van Hofstadter".

Zelfs als je weet dat een project zal uitlopen en je dit in je planning inbouwt, zal het de nieuw ingestelde deadline ook missen.
We onderschatten op een chronische manier de tijd die nodig is om een taak te volbrengen.
Dit is de reden waarom de meeste projecten (groot en klein) ruim na datum (soms jaren) worden opgeleverd.

Dit fenomeen is gekend onder de engelse benaming "planning fallacy" (planningsdrogreden of -illusie) en werd
uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd door psychologen.
Het is een rare vorm van zelfbedrog. We weten dat de meeste taken meer tijd in beslag nemen dan verwacht,
maar we lijken dit telkens weer te vergeten.
We onderschatten systematisch de mogelijk hindernissen en kleuren de toekomst altijd wat optimistischer in.

Meer nog, de planningsillusie werkt in tandem met het klassieke uitstelgedrag,
waardoor we taken voor ons uitschuiven en pieken kort voor de deadline.

Er werden bibliotheken vol geschreven met studies, planningsmethodologieën en zelfhulpboeken.

De eenvoudigste oplossing volgt waarschijnlijk uit de onderzoeksresultaten:
De misvattingen beïnvloeden enkel de voorspelling van onze eigen taken.
Wanneer buitenstaanders (bv. collega's die niet bij het project betrokken zijn)
de doorlooptijd van een taak voorspellen tonen ze een pessimistische trend en overschatten ze de tijd die nodig is.

De (eenvoudige) conclusie:
Bespreek, waar mogelijk, de planning met een buitenstaander.
Zo kom je tot een meer realistische inschatting.