Kunnen we met archiorum nog verder gaan?

Natuurlijk.

Door de strikte scheiding tussen de data (die op uw of onze server draaien) en de interface (die lokaal op uw toestel werkt) hoeven we enkel dit laatste gedeelte (de interface) aan te passen om nieuwe mogelijkheden toe te voegen.

Zeer specifieke toepassingen of taken die slechts occasioneel worden uitgevoerd krijgen een plaats in externe modules.

Indien u tijdens het dagdagelijkse werken met archiorum de verschillende onderdelen van een project regelmatig aanvult, duurt het opmaken van uw verzekeringsaangifte minder dan een kwartier.

Echt waar!

Drie stappen:
  1. projecten automatisch ophalen uit de facturatie (alle projecten waarvoor in het aangeven jaar werd gefactureerd) of uit de prestaties (alle projecten waaraan werd gewerkt).
  2. Controleren of alle gegevens correct werden aangevuld.
  3. Afdrukken.
Verzekerningsaangifte

Sommige bureau’s herbergen meer dan één entiteit.
Zo hebben zij misschien een afdeling architectuur, stabiliteit en/of interieur.
Om historische redenen of gewoon uit praktische overwegingen staan deze onderdelen fiscaal op zichzelf.

Ze werken wel in hetzelfde gebouw op dezelfde projecten maar hanteren een eigen facturatie en boekhouding.

Daarom kam je aan archiorum één of meer extra facturatie modules toevoegen.

Deze modules werken met de projecten, contacten en prestaties uit archiorum, mar staan verder op zichzelf, met een eigen nummering, opvolging en afdruksjablonen.

Bewaar je e-mails waar ze thuishoren.

mailFRAME haalt de berichten en bijlagen uit uw imap of pop3 account en bewaart ze EN koppelt ze aan de contacten en projecten in archiorum 6.
Zo bewaart u uw e-mails waar ze thuishoren: bij de contacten en projecten waar alles om draait.

Op de webstek van mailFRAME vindt je meer…