Make everything as simple as possible, but not simpler.” [Albert Einstein]

Een project, opgesplitst in mijlpalen en fasen laat zich makkelijker overzien en beheersen.
De mogelijke knelpunten springen eruit en kunnen weggewerkt worden.

Ten allen tijde weten waar u staat en hoe u het vooropgestelde doel kan bereiken is essentieel voor een goed projectbeheer.

Met
archiorum beschikt u over de juiste werkmiddelen om elk project tot een goed einde te brengen.

Wie: de sleutelcontacten van het project en de medewerkers die de opvolging verzorgen.
Wat: projecttype, programma omschrijving en de lijst van overeengekomen taken.
Waar: de gedetailleerde bouwplaatsinformatie.
Wanneer: het uitzetten van de mijlpalen die als referentiekader dienen voor het verdere verloop van het project.

Hier worden de kerngegevens van uw project gegroepeerd en gestructureerd.
Dit zijn de data waar u steeds op teruggrijpt.

Eén centrale plaats waar je alle documenten terug vindt die bij een project horen.

Het documentenvenster geeft een directe kijk op, en toegang tot de opslagstructuur van het project.

Doumentenbeheer

Administratie
De mogelijkheid om meerdere contracten op te maken.
Een controlelijst die u kan aftoetsen bij het opmaken van de bouwaaanvraagdocumenten.
Een lotenlijst waarin u bijhoudt welke documenten (plannen, bestekken, meetstaten, enz...) reeds werden afgewerkt.
Offerte-aanvragen per lot met automatische aanvraag, toewijzig- en afwijzigingsbrieven.
Een kader waarin u uw werfverlagen kan opmaken en opvolgen.

Opvolging
Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders.
(Laurance Peter, van het befaamde 'Peter principle')

Uw projecten opsplitsen in hanteerbare deelelementen of fasen en het instellen van deadlines laat toe om een duidelijke traject uit te stippelen.
Zo kan je in
archiorum, aan de hand van deze gedetailleerde fasering de nodige taken en tijdsbesteding plannen.
Zo kan je op ieder ogenblik de onvermijdelijke afwijkingen opmerken en bijsturen.

Financïen
Een voorcalculatie opmaken, de ereloonschijven opsplitsen, alles gebeurt op de meest eenvoudige manier.
Vooral dankzij het gebruik van projectsjablonen is dit in een handomdraai gebeurd.

Vanaf dat ogenblik krijgt u continu een visuele weergave van de verhouding tussen de geboekte prestaties en de geraamde uren.

De nacalculatie geeft op ieder ogenblik de actuele stand van zaken.
Stacks Image 6911