Meer dan 20% van uw tijd wordt besteed aan administratie.

administratie is gevaarlijk…


Administratie, papierwerk, woorden waar iedere ondernemer de kriebels van krijgt,
net alsof er nog niet voldoende (echt) werk is.
Ondernemers zijn nooit klaar met werken en lopen dikwijls zichzelf voorbij.

Administratie, een noodzakelijk kwaad?

Administratie is een noodzakelijk kwaad voor de ondernemer.
Enerzijds is ze noodzakelijk omdat een onderneming zonder goede administratie dwaallos ronddobbert,
zonder kompas en zonder dashboard.
Anderzijds betekent ze altijd een overlast omdat ze de ondernemer weg houdt van zijn kerntaken.
Het gevolg is dat het verwerken van deze papierwinkel niet altijd met de nodige aandacht en zorg gebeurt.
Dit leidt op zijn beurt zeker tot irritaties en soms tot grote problemen

Een kwart van uw tijd gaat naar administratie

Reeds in 2013 bleek uit een rondvraag van UNIZO dat de Vlaamse ondernemer
een kwart van zijn werktijd aan administratie besteedde.

Uit een andere rondvraag (Unizo zomer 2016) bleek dat een derde van de ondernemers geen vakantie neemt.
Van zij die wel vakantie namen, bleef driekwart zo goed als continu bereikbaar.
40% van de ondervraagde ondernemers vindt dat de administratieve last de jongste vijf jaar gestegen is.
Een derde dacht toen aan stoppen.

Uit eigen ervaring en de berichten van onze klanten weten we dat het in 2018 niet beter is.
Integendeel, de klassieke rompslomp, samen met een wankel omgevingsloket en
een mistige GDPR regelgeving maken het alleen maar ingewikkelder.

Structuur kan helpen…

Een correcte en gedetailleerde planning is een begin en
geeft de route aan die moet worden doorlopen om een project tot een goed einde te brengen.

Medewerkers die weten wat ze moeten doen en waarom ze het doen,
zetten de neuzen in dezelfde richting en werken samen om de uitgestippelde weg te volgen.

Een correcte registratie van de prestaties, samen met de planning, geeft inzichten,
legt pijnpunten bloot en legt de basis voor de volgende opdracht.

Eindelijk afstappen van de schoendoosboekhouding.
De facturatie moet de loop van een project volgen.
De betaling ervan moet van kortbij worden opgevolgd om tenslotte digitaal bij de boekhouder te worden afgeleverd.

… archiorum ook

In archiorum zijn alle onderdelen aan elkaar gekoppeld.
Van klant over project en prestaties tot facturatie en rapporten.
Op ieder ogenblik zien waar je staat en tijdig kunnen ingrijpen.

Zodat er eindelijk iets meer tijd vrij komt om te doen waar je echt goed in bent.