administratie

Meer dan 20% van uw tijd wordt besteed aan administratie.

administratie is gevaarlijk…


Administratie, papierwerk, woorden waar iedere ondernemer de kriebels van krijgt,
net alsof er nog niet voldoende (echt) werk is.
Ondernemers zijn nooit klaar met werken en lopen dikwijls zichzelf voorbij.
lees meer...